Ένταξη στον υπό σύσταση συνεταιρισμό

Αφού καταθέσετε το ελάχιστο ποσό των 5,- € για ένα συνεταιριστικό μερίδιο θα λάβετε μια
βεβαίωση παραλαβής. Παρακαλούμε συμπληρώστε το συνημμένο έντυπο. Θα χαρούμε πολύ εάν
αγοράσετε πάνω από ένα συνεταιριστικό μερίδιο. Επιλέξτε τον κατάλληλο αριθμό μεριδίων
κάνοντας κλικ σε κάθε μερίδιο για να τα βάλετε στο καλάθι. Η ίδρυση του ευρωπαϊκού
Συνεταιρισμού αναμένεται να γίνει τον Ιούνιο 2016. (Προς το παρόν η πληρωμή μπορεί να γίνει
μόνο μέσω τραπεζικού εμβάσματος στον λογαριασμό μας. Εργάζομαι ήδη για μια λύση, αλλά
ήθελα να θέσω τη σελίδα γρήγορα online!)

5,00 €